قم نیازی به کاندیدای استقراضی نداردرئيس مجمع بزرگ پيروان امام و رهبري با اشاره به حضور برخي افراد غيربومي براي کانديداتوري از قم در مجلس شوراي اسلامي گفت: اين استان با داشتن افراد برجسته و جوان و نخبه نيازي به استقراض کانديدا از ديگر شهرها ندارد و براين اساس به معرفي سه گزينه خوشنام و متخصص اقدام کرده است.
به گزارش خبرنگار ما حجتالاسلام علي بنايي در نشست خبري که در موسسه طلوع مهر برگزار شد: تصريح کرد: هدف ما تشکيل يک مجلس قوي و کارآمد مثل سه دوره گذشته که نماينده مردم قم رياست مجلس را برعهده داشت اين بار هم مي خواهيم نماينده اصلح را به مجلس بفرستيم که بتواند شهرمان قم را که ام اقراي جهان اسلام است ، توسعه دهد و عقب ماندگي هاي اين شهر را جبران کند.
عضو ائتلاف پيروان امام و رهبري با اشاره به حمايت اين مجمع از حجتالاسلام موسيپور، جعفر رحماني و نرجس نيازمند در انتخابات مجلس يازدهم گفت: اگر زودتر از اين کانديداها را اعلام مي کرديم تخريبها هم زودتر شروع ميشد.
وي با اشاره به تصميمهايي که ائتلاف پيروان امام و رهبري در ادوار مختلف انتخاباتي براي معرفي کانديداهاي اصلح ميگيرد، اظهار کرد: اين مجمع از زمان تشکيل در ادوار مختلف و در انتخابات اعم از شوراي شهر، مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري همواره تلاش کرده تا کانديداهاي شايسته اي را که توان خدمت به مردم دارند را معرفي کند.
حجت الاسلام بنايي با تاکيد بر اينکه قم با فرهنگ و هويتي اصيل داراي نخبگان برجستهاي است افزود: اين استان با وجود جوانان نخبه و انديشمندان برجسته مي تواند بهترين کانديداها را در انتخابات پيش رو داشته باشد.
رئيس مجمع هماهنگي پيروان رهبري با معرفي سه کانديداي مورد حمايت مجمع بزرگ پيروان امام و رهبري بيان کرد: حجتالاسلام موسيپور، نرجس نيازمند و جعفر رحماني سه کانديدايي هستند که اين مجمع از آنان در اين انتخابات از آنها حمايت خواهد کرد.
وي با اشاره به برخي دلايلي موجب ديرهنگامي اعلام ليست مورد حمايت مجمع پيروان امام و رهبري در استان قم شده است گفت: پيشبيني ما اين بود که در صورت اعلام زودتر، تخريبها هم زودتر شروع ميشدند به همين دليل اعلام فهرست تا اين زمان به تاخير افتاد.
حجت الاسلام بنايي با تاکيد برلزوم شرکت احاد مردم در انتخابات مجلس تاکيد کرد: با توجه به اهميت شرکت در انتخابات به شخصه نامه اي را به رئيس جامعه مدرسين نوشتم و خواستم که از کانديداهاي اصلح حمايت کند.
وي تاکيد کرد: از ديدگاه ما بخش قابل توجهي از مشکلات ما نتيجه تغافل فرهنگي است بنابراين سعي کرديم در اين دوره يک کانديدا فرهنگي را معرفي کنيم تا مشکلات فرهنگي قم را برطرف کنيم.
در ادامه بيانبه ائتلاف بزرگ پيروان امام و رهبري استان قم در خصوص انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي قرائت شد که به اين شرح مي باشد:
مقام معظم رهبري(مدظله):
اگر مردم کشــور خواهان تغيير و اصلاح در وضعيت اقتصادي و معيشتي خود هستند، راه حل آن از طريق انتخابات، و برگزيدن افراد صالح و شايسته محقق خواهد شد.
مردم شريف بصير و انقلابي قم
انقلاب اسلامي ايران در آستانه گام دوم خود اين تجربه گرانبها را کسب کرده که رمز ماندگاريش حضور هرچه بيشتر در صحنه هاي اجتماعي سياسي و بخصوص در انتخابات است و برگزاري هر انتخاباتي بمنزله دميدن جان تازه در کالبد انقلاب و حفظ تحرک و پويايي آنست. همانگونه که بوضوح ديديم حضور کسترده مردم در راهپيمايي 22بهمن و بويژه حضور بي سابقه ملت در تشييع پيکر پاک سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني چگونه وحشت در دل دشمن افکند و چگونه خشم انقلابي ملت هاي منطقه از ترور ناجوانمردانه را برانگيخت و باعث بيداري بيشتر آنها گرديد.
ملت ايران اسلامي دوم اسفندماه سال جاري، آزمون بزرگ ديگري را در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، پيش روي خود دارد. گذشته از جايگاه خطير و تأثيرگذار مجلس شوراي اسلامي در ساختار قانوني نظام جمهوري اسلامي و ضرورت مشارکت مردم در انتخاب نمايندگان خويش، اين انتخابات از جهاتي حساستر و تعيينکنندهتر از انتخابات پيشين است؛ چراکه از سويي جبهه استکبار به سرکردگي آمريکا با تنگتر کردن حلقه محاصره اقتصادي خود، بيصبرانه در انتظار دريافت پيام ضعف و سستي از جانب ملت ايران است و از سوي ديگر، وجود برخي نابسامانيها و سوءمديريتها ، بدخواهان را اميدوار تبه عقبنشيني مردم از آرمان انقلاب کرده است. افزون بر اين، انتخابات پيش رو مقدمه شکلگيري اولين مجلس شوراي اسلامي در گام دوم انقلاب است و از اين نظر ميتواند تأثير شگرفي در شکلدهي به آينده اميدبخش و افتخارآميز انقلاب اسلامي داشته باشد. همه اينها ضرورت مشارکت مردم را در انتخابات مجلس يازدهم، مضاعف ميسازد.
شکلگيري مجلس قوي با پشتوانه رأي بالاي مردم
در اين ميان، قم به عنوان عش آل محمد و مهد انقلاب، هميشه در کانون توجهات دوستان و دشمنان در سراسر دنيا قرار داشته است؛ زيرا حضور حماسي و جريانساز مردم قم در برهههاي حساس قبل و بعد از انقلاب، پيوسته الهامبخش مردم ساير مناطق کشورمان بوده است. ترديدي نيست که مشارکت فعال مردم در عرصه انتخابات، در گروي شکلگيري فضاي رقابتي و پرنشاط است. متأسفانه يک جريان سياسي به منظور تضمين پيروزي خود در انتخابات، از مدتها قبل کوشيد با استفاده از ابزارهاي مختلف، از شکلگيري چنين فضايي پيشگيري کند. جريان مورد اشاره به اين منظور، از ترفندهاي گوناگون نظير مرعوب ساختن، تحت فشار قرار دادن و تخريب رقباي بالقوه سعي کرد تا فضايي سرد و يکطرفه را بر انتخابات قم حاکم سازد. يقيناً اين رويکرد مخالف خواست مقام معظم رهبري مبني بر «شکلگيري مجلس قوي با پشتوانه رأي بالاي مردم» است.
رفع عقبماندگيهاي تاريخي قم و تشکيل مجلسي قوي
رفع عقبماندگيهاي تاريخي قم و تشکيل مجلسي قوي، نيازمند انتخاب نمايندگاني دردآشنا، متعهد، کارآمد، انقلابي، جهادي، فرهيخته و به دور از بازيهاي سياسي و قوميتي است. کساني که به قم و مردم آن به عنوان سکوي پرش مينگرند و با دامن زدن به تنشها و اختلافات در پي نيل به آمال و اهداف خويشاند، نميتوانند تأمينکننده مطالبات بحق مردم قم باشند.
ائتلاف بزرگ پيروان امام و رهبري استان قم در راستاي انجام تکليف ديني و ملي خود، ضمن دعوت مردم شريف ايران اسلامي و خصوصاً مردم انقلابي قم براي حضور در پاي صندوقهاي رأي، بر اين باور است که در برهه کنوني قم براي رفع مشکلاتش نيازمند تغييرات اساسي در نگاه و شيوه مديريت استان است. دکتر لاريجاني نماينده سه دوره مردم فرهيخته قم در مجلس شوراي اسلامي با عدم نامزد شدن در اين دوره انتخابات پايه گزار اين تغيير شدند. بي ترديد تحقق اين تغيير اراده وحضور گسترده مردم وفعالان سياسي در قم را طلب مي کند.
شرکت در انتخابات بيعت دوباره با رهبري
در همين ارتباط ائتلاف بزرگ پيروان امام ورهبري استان قم با بررسي نامزدهاي موجود و مدنظر قرار دادن ملاکهاي بيان شده توسط مقام معظم رهبري، ضمن تشکر از همه نامزدها، گروه ها و احزاب سياسي که با حضور خود موجب رونق انتخابات شده اند آقايان حجت الاسلام و المسلمين محمدحسين موسيپور و دکتر جعفر رحماني و نيز سرکار خانم نرجس نيازمند را به عنوان نامزدهاي مورد حمايت خود در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه قم، معرفي ميکند. اميد است ملت بزرگ ايران با حضور گسترده و دشمنشکن خويش و انتخاب نمايندگاني شايسته، ضمن تجديد ميثاق با آرمانهاي امام و انقلاب و شهداي گلگون کفن خصوصاً سردار شهيد حاج قاسم سليماني و بيعت دوباره با رهبر فرزانه انقلاب، بار ديگر دشمنان را از اين مرز و بوم، مأيوس و نااميد سازند.