گزارش تصویری نشست آینده احزاب و تشکل های سیاسی در نظام ولایی(فقه تحزب) در تاریخ 24 آذر 1397

DSCN8402

DSCN8405
DSCN8487
DSCN8495
DSCN8507
DSCN8584