بازخوانی جایگاه آیندۀ احزاب و تشکل های سیاسی در نظام ولایی در سلسله نشست های کرسی های آزاد اندیشی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم

Untitled7-1
  سخنگوی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم  در مورد انگیزه برگزاری کرسی های آزاد اندیشی توسط این مجمع گفت: یکی از کارهای زمین مانده ای که رهبری  معظم انقلاب بارها در مجامع مختلف نخبگان مطرح و مورد تاکید قرار داده‌اند اهتمام به برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی در حوزه و دانشگاه هاست که شاید بتوان گفت اصلی‌ترین راه حل گذر موفق و بدون التهاب جامعه در شرایط حساس کنونی است.
مهندس محمدرضا باقرپناهی گفت: مردم که در ۴۰ سال گذشته سنگ زیرین آسیاب در حمایت و حفاظت از انقلاب هستند نباید در مورد اقدامات و تصمیمات نظام و دولت برخاسته از آراء آنها گرفتار سر درگمی شوند و این نیست مگر به برگزاری کرسی های آزاد اندیشی واقعی که نظرات مخالف و موافق بدون حب و بغض مطرح  و منتشر گردد.
وی با اشاره به اثرگذاری برگزاری کرسی های آزاد اندیشی افزود: باید این نشست ها به صورت گسترده در همه سطوح و در همه موضوعات در کشور برگزار شود تا فرصت از دست جریان‌های التهاب آفرین و یا معاند که در جامعه تشکیک و تردید ایجاد می کنند و نتیجه آن سلب اعتماد مردم از نظام است، گرفته شود.
باقرپناهی افزود: مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در شرایط کنونی تکلیف خود را در این می داند تا با برگزاری کرسی های آزاد اندیشی با همکاری دانشگاه ها و حوزه جزو پیشگامان برگزاری کرسی های آزاد اندیشی  باشد  تا ان شاء الله این حرکت عمومیت  پیدا کند و  تبادل افکار و گفتمان سازی جای التهاب آفرینی را  پرکند.
سخنگوی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم درباره موضوعات این نشست ها گفت: مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری توانسته است  تا کنون  سه دوره از  سلسله نشست های آزاد اندیشی را برگزار کند که در دوره اول این نشست ها «آسیب شناسی جریان اصولگرایی» مطرح  که محصول آن  در قالب کتابی با  همین عنوان منتشر و رونمایی شد که مورد استقبال گسترده نخبگان  و شخصیت های سیاسی کشور قرار گرفت، همچنین «اخلاق سیاسی» و« راهبردهای اصول گرایی برای دهه پنجم انقلاب» موضوعات دیگری بود که در سلسله نشست های دوره دوم و سوم برگزار گردید که نتایج آن در حال آماده سازی برای انتشار است. در چهارمین دوره این نشست‌ها قرار است موضوع « جایگاه آینده احزاب و تشکل های سیاسی در نظام ولایی» به بحث و گفتگو گذاشته شود.  
باقر پناهی در ادامه افزود در این دوره از سلسله نشست ها بازخوانی جایگاه و آینده احزاب در نظام ولایی با رویکردی تحلیلی و فقهی، کارکردها و آینده احزاب و تشکل های سیاسی را به گفتگو می گذارد و با استفاده از ظرفیت های فقهی و علمی موجود در قم و در نهایت با رویکردی نوین به بازخوانی و بازسازی و ارائه الگوی نظریه تشکل های اسلامی در نظام ولایی می پردازد.
 سخنگوی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری با استناد به جهت گیری رهبر انقلاب اسلامی در چگونگی برگزاری کرسی های آزاد اندیشی گفت: رهبری معظم انقلاب آزاداندیشی و رقابت گفتمانی را امری ضروری برای پیشرفت کشور می‌دانند و این تصور را  که بحث از آزاد اندیشی به بنیان‌های اصیل انقلاب لطمه وارد می کند را کاملا مردود می دانند .
 باقرپناهی در پایان در مورد محل برگزاری این نشست ها افزود: در حال حاضر مجتمع فرهنگی آموزشی  طلوع مهر قم میزبانی این نشست ها را به عهده گرفته است و به طور مرتب هرهفته این نشست ها برگزار می شود.