کتاب آسیب شناسی جریان اصول گرایی رونمایی شد (گزارش تصویری)

کتاب آسیب شناسی جریان اصول گرایی با حضور حضرت آیت الله غروی، مهندس سید مهدی صادقی، استاندار قم، آقای جمالی معاون سیاسی امنیتی استانداری قم، دکتر مهاجرنیا و جمعی از مدیران و مردم شریف قم رونمایی شد.

IMG12072179
IMG12072298
IMG12072353
IMG12072560
IMG12072604
IMG12073694
IMG12073987
IMG12074025
IMG12074430IMG12074396
IMG12074533
IMG12074794
IMG12074593