بیانیه به مناسبت سالروز یوم الله 13 آبان

13 آبان را بی تردید باید یکی از مقاطع مهم و تأثیرگذار در شکل گیری هویت انقلابی ملت ایران دانست.
روزی که دانشجویان مسلمان پیرو خط  امام در حرکتی انقلابی با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، کور سوی امید مستکبران به انقلاب اسلامی و این مرز بوم را مبدل به یأس و ناامیدی نموده و عزم جدی و اراده برگشت ناپذیر ملت بزرگ ایران در پیگیری شعار «نه شرقی نه غربی» را به اثبات رساندند.

حمایت قاطع امام امت از این حرکت هوشمندانه دانشجویان و نام گذاری آن به عنوان «انقلاب دوم»، نشان گر آن است که انقلاب اسلامی  تهی از روحیه استکبارستیزی و نفی سلطه مستکبران و زورگویان جهانی، حرکتی ناقص، بی ثمر و ناتمام است.
از این رو ستیز با قدرت های ظالم جهانی و حفظ استقلال در تعیین مقدرات ایران اسلامی، راهبردی است که قوام انقلاب اسلامی به آن وابسته است و تأکیدات صریح و قاطع رهبر کبیر انقلاب و خلف صالح آن حضرت مبنی دقت و هوشیاری در حفظ فاصله با آمریکای جهان خوار نیز بر همین مبنا است.
بر این اساس قطع ارتباط با حاکمیت آمریکا، راهبردی گره خورده با هویت انقلاب اسلامی است که هرگونه تغییر و تبدیل آن، در حیطه اختیارات رهبری انقلاب است و هر اظهار نظری متفاوت با این راهبرد چیزی جز امیال و آرزوهای شخصی افراد نیست.
مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم ضمن گرامیداشت یوم الله 13 آبام و سالروز تسخیر لانه جاسوسی و نیز شهادت جمعی از دانش آموزان به دست عمال رژیم پهلوی و تبعید امام راحل به ترکیه، اعلام می دارد سعادت ملت ایران تنها در گروی پایبندی به آرمان های بلند انقلاب اسلامی و امام راحل و تبعیت محض از اوامر رهبر معظم انقلاب است.

مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم
13 آبان 1391