بیانیه در محکومیت حمله و کشتار مردم بی دفاع غزه؛ 14 دی 1387

 

 

بیانیه مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم در محکومیت حمله و کشتار مردم بی دفاع غزه

بار دیگر جرثومه ظلم و جنایت ، حادثه ای جدید پیش روی ستمدیدگان مظلوم فراهم آورد و غزه ی مظلوم را رنگی خونین داد .

کشتار اخیر غزه برگ دیگری از جنایات رژیم صهیونیستی را در پرونده سیاه درنده خویان ، ظالمان و مستکبران تاریخ ثبت و ضبط نمود و سندی دیگر بر مظلومیت مسلمانان و حق خواهان افزود .

بی شک جنایات غاصبین و مقاومت فلسطینیان در این نقطه به پایان نخواهد رسید و این مبارزه تاریخی ادامه خواهد یافت .

فروغ مبارزات گسترده مستضعفان تاریخ و تلألو این حماسه ها با خاموش کردن جان کودکان ، زنان و مردان فلسطینی که جزء فریاد و سنگ، در حماسه و نبرد ابزاری ندارند، خاموش نخواهد شد .

 آنچه مایه تأسف و تأثر است، خاموشی حکّام و نمایندگان اعراب است که جان مایه حکومت خود را بر پایه ی سکوت و ذلّت در برابر تهاجم به کیان مسلمین و حراج ناموس آنان ساخته و پرداخته اند .

اینک فرضی مهم بر همه اهل اسلام و آزادگان و احرار است تا بهر نحو ممکن در یاری عترت مسلمین که در غزه مظلوم بخاک و خون کشیده می شوند ، بکوشند و مسیر حمایت از صاحبان خط مقدم جهاد با صهیونیست غاصب و محکوم نمودن چهره منفور تعدّی و عناد را بپیمایند .

مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم ضمن محکوم نمودن جنایات اخیر غزّه ، حمایت قاطع خود را از پیام و منویّات مقام معظم رهبری (مدظله) در حادثه غزه اعلام و آزادی خواهان را به پیگیری موضوع با فریاد و قلم و یا بهر شکل ممکن با این نسل کشی تاریخی دعوت می نماید .

 

مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم
14 دی 1387