مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم - دهه فجر 1387