جناب آقای جواد عظیمی کاشانی

 

azimiجناب آقای جواد عظیمی کاشانی

-           درسال 1336 در خانواده ای مذهبی در کاشان متولد شد؛

-           وی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی است؛

-           در فعالیت نیروهای انقلابی علیه رژیم ستمشاهی شرکت و تا پیروزی انقلاب اسلامی به مبارزات خود ادامه داد؛ 

-            ایشان همواره به عنوان بسیجی ضمن سرپرستی برخی پایگاههای بسیج، فعالیت های مستمری در امور مربوط به بسیج و دفاع مقدس داشته و دارد

 -          پس از انقلاب دبیر حزب جمهوری اسلامی کاشان شد و پس از آن به عنوان مسئول کمیته امداد امام خمینی کاشان منصوب گردید؛

-           از سال1380 به مدت 5 سال به سمت مدیریت بنیاد جانبازان قم انتصاب یافت و در حال حاض معاون سازمان بنیاد شهید تهران می باشد؛

-           جواد عظیمی کاشانی هم اکنون عضو مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم است.